RELATIE

Inspirerend en geeft een verdieping in je partner relatie

‘De twee koningskinderen hadden elkaar zo lief, alleen het water, tussen hen, was zo diep’

Partner relatie met openheid & passie
In een relatie zijn de partners wederzijds een bijdrage voor elkaar. Niet vanuit afhankelijkheid, meer vanuit openheid en passie. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Zij ervaren hun gevoelswereld anders en uiten hun verlangens en doelen verschillend op andere "wijze".

Openheid in de relatie betekent communiceren met elkaar en elkaar regelmatig informeren en gevoelens delen. Het is ook de passie tussen de partners die de relatie levend houdt en deze blijft stimuleren om te groeien en die passie komt voort uit liefde. Relatie coaching brengt inzicht en opent de deur naar openheid en diepgang in de relatie.

Relatie coaching is een stap, spannend wellicht, toch het zal u verder brengen, inzicht geven en opent de deur naar (hernieuwde) liefde, eerlijkheid en diepgang in de relatie.

Partners kunnen uniek in de verbinding zijn
In ieder mens is er een diep verlangen om met levensvreugde én plezier zijn of haar persoonlijk leven, de partnerrelatie, het gezin en werk gemotiveerd te kunnen (blijven) vervullen. Daarom kiezen steeds meer mensen bewust voor (relatie) coaching, dit omdat ze zich persoonlijk en relationeel verder willen ontwikkelen.
 
Relatie coaching
Relatie coaching biedt tevens de gelegenheid elkaars kwaliteiten te leren zien en te versterken, de individuele verlangens en doelen duidelijk te krijgen en zich te richten op een duurzame relatie met een gezonde leefstijl.

De relatie coaching bestaat uit de volgende 4 fasen:
De partners zijn zich vaak (gedeeltelijk) onbewust van hun belemmerende handelwijze.
De coach maakt de partners bewust van deze belemmerende handelwijze en gevoelens.
De coach leert de partners bewust te werken aan nieuwe handelwijze en communicatie.
De partners hebben geleerd en zetten onbewust en toch ook bewust de nieuwe handelwijze en communicatie in.

Rendement
Door de gesprek– en begeleidingsmethode leren de partners om vanuit een moeizame periode in hun relatie te streven naar een oplossing van vastgezette patronen, verbetering van de communicatie, verdieping van de intimiteit en het plezier waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken en samen verder te kunnen.
 
Welke stappen zijn te zetten?
‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’.    
Relatie coaching is een effectief middel om de probleemsituatie te onderzoeken, bewustwording van de probleemsituatie binnen de relatie te bereiken en deze tot een oplossing te brengen. De coach luistert inzichtelijk en bespreekt het gedrag van de partners, hierdoor ontstaat inzicht. Er wordt gewerkt aan nieuwe omgangsvormen, zoals luisteren en communiceren met elkaar. Dit bereikt men door in de thuissituatie met de relatie aan het werk te gaan.
Daarom gaan we in relatie coaching uit van de volgende vraagstellingen;
Wat voel ik? | Wat voel jij?   
Wat wil jij? | Wat wil ik?    
Wat kan ik? | Wat kan jij?  

Hoe gaan jullie het samen doen! 
Hoe leven wij samen in de dagelijkse (gezin) hectiek
Het evenwicht (her)vinden in de dagelijkse (gezin) hectiek is een ander belangrijk aandachtspunt. 

Plezier en genieten
Onthaasten is een manier om weer plezier in het privéleven, de relatie én werk te ervaren en te genieten van het leven. Door te leren om op de juiste wijze en het juiste tijdstip te ontspannen, wordt het inzicht eigen gemaakt dat alleen dán een goede prestatie mogelijk is. Het stellen van prioriteiten is daarbij een belangrijk onderdeel.

Werkwijze
Er zijn regelmatige coaching afspraken van 1½ uur over een bepaalde tijdsperiode waarin de problemen en hulpvragen van beide partners aandacht krijgen. De tijdsduur en het aantal afspraken worden in overleg afgesproken en na regelmatige evaluatie verlengd of afgerond.

Kennismakingsgesprek
Het is gebruikelijk dat er een kennismakingsgesprek plaats vindt, hierin kunnen we in alle rust uw relatie situatie / probleem bespreken. U krijgt een voorstel, waarna u thuis een beslissing kunt nemen tot een volgende stap. Het is belangrijk dat beide partners het vertrouwen voelen om, in de latere gesprekken, hun privé-gevoelens, frustratie en kwetsbare kanten aan de coach te kunnen vertellen.
Share by: